Club – Trainers

Trainers

Zwemschool

verantwoordelijke: Vicky Legrand

 

{source}

<?php

$schelpjes = array(“Geertje Verdonck;”, “Iza Naessens;iza.naessens@uzkz.be”, “Sofie Dewyn;”, “Fien Dujardin;”);
$kikkertjes = array(“Lore Verbeke;”, “Bernard Decock;bernard.decock@uzkz.be”);
$zeepaardjes = array(“Vicky Legrand;vicky.legrand@uzkz.be”);
$visjes = array(“Bernard Decock;bernard.decock@uzkz.be”);
$trainers = array(“Schelpjes”, $schelpjes, “Kikkertjes”, $kikkertjes, “Zeepaardjes”, $zeepaardjes, “Visjes”, $visjes); 

$trainers_length = count($trainers); 
for($j=0;$j<$trainers_length;$j++)
{
   $groep = $trainers[$j];
   echo “<h3>”, $groep, “</h3>”;
   $j++;   
   $subtrainers = $trainers[$j];
   $arr_length = count($subtrainers); 

   for($i=0;$i<$arr_length;$i++)
   {
      $trainer = $subtrainers[$i];
      $record = explode(“;”, $trainer);
      $rec_length = count($record);
      echo “<span style=’display:inline-block;height:150px;width:300px;’>”;
      echo “<figure><img src=’/images/uzkz/trainers/”, $record[0], “.gif’ alt='” , $record[0], “‘ height=100 width=100></img>”;
      echo “<figcaption>”, $record[0], “<br>”, $record[1], “</figcaption></figure>”;
      echo “</span>”;
   }
}  

?>

{/source}

 

Competitie

 

{source}

<?php

$precompetitie = array(“Thijs Windels;”, “Jodie De Saedeleer;”);
$jeugdwerkingB = array(“Iza Naessens;iza.naessens@uzkz.be”, “Nathalie Meersseman;”);
$jeugdwerkingA = array(“Pieter Planckaert;pieter.planckaert@uzkz.be”, “Jasper Mulleman;jasper.mulleman@uzkz.be”);
$competitie = array(“Andy Mabbe;andy.mabbe@uzkz.be”, “Emily Ver Eecke;”, “Steven Eggermont;”);
$recrea = array(“Thijs Windels;”, “Pieter Planckaert;pieter.planckaert@uzkz.be”, “Leander Scherpereel;”);
$jeugdlabels = array(“Pieter Planckaert;pieter.planckaert@uzkz.be”);
$goldlabels = array(“Martijn Balcaen;martijn.balcaen@uzkz.be”, “Philippe Van Overmeire;”);

$trainers = array(“Precompetitie”, $precompetitie, “Jeugdwerking B”, $jeugdwerkingB, “Jeugdwerking A”, $jeugdwerkingA, “Competitie / A-competitie”, $competitie, “Recrea”, $recrea, “Jeugd-labels”, $jeugdlabels, “Gold-labels”, $goldlabels); 

$trainers_length = count($trainers); 
for($j=0;$j<$trainers_length;$j++)
{
   $groep = $trainers[$j];
   echo “<h3>”, $groep, “</h3>”;
   $j++;   
   $subtrainers = $trainers[$j];
   $arr_length = count($subtrainers); 

   for($i=0;$i<$arr_length;$i++)
   {
      $trainer = $subtrainers[$i];
      $record = explode(“;”, $trainer);
      $rec_length = count($record);
      echo “<span style=’display:inline-block;height:150px;width:300px;’>”;
      echo “<figure><img src=’/images/uzkz/trainers/”, $record[0], “.gif’ alt='” , $record[0], “‘ height=100 width=100></img>”;
      echo “<figcaption>”, $record[0], “<br>”, $record[1], “</figcaption></figure>”;
      echo “</span>”;
   }
}  

?>

{/source}