Partners – Sponsors

Sponsors

 

Wij willen hierbij onze sponsors bedanken voor hun steun.

 

Wilt U onze club ook steunen, neem gerust contact op met iemand van het bestuur.

 

 

Overzicht

 {source}

<?php

$sponsors = file(“images//uzkz//sponsors//sponsors.csv”);
$sponsors_length = count($sponsors); 

for($j=0;$j<$sponsors_length;$j++)
{
   $sponsor= $sponsors[$j];
   $record = explode(“;”, $sponsor);
   echo “<div style=’display:inline-block;height:200px;width:300px;’>”;
   if (empty($record[1])) {
      echo “<figure><img src=’/images/uzkz/sponsors/”, $record[0], “‘ alt='” , $record[0], “‘ height=100 width=200></img><figcaption><br></figcaption></figure>”;
   } else {
      echo “<figure><a href='”, $record[1], “‘ target=’_blank’>”, “<img src=’/images/uzkz/sponsors/”, $record[0], “‘ alt='” , $record[0], “‘ height=100 width=200></img><figcaption><br></figcaption></a></figure>”;
   }
   echo “</div>”;
}  

?>

{/source}