Sardines en frikadellen

Een mooi stukje proza van de hand van Frederic Dehaudt over het voorbije VJK 2016…
Bedankt Frederic!

Veel leesplezier iedereen!