Eindejaarsactie 2016

Beste UZKZ-zwemmer, ouder, trainer en sympathisant,

 
Met de eindejaarsfeesten stilaan in zicht, zijn wij er als de kippen bij om jullie inkopen op vlak van dranken en chocolade te vergemakkelijken.
Zoals de meesten onder jullie ondertussen weten, dekken de inkomsten uit lidgelden de helft van onze uitgaven. De opbrengst van onze acties dragen bij tot de andere helft…
 
Via de “link naar de brief” stellen wij onze voorgeproefde en goedgekeurde dranken voor.
Via de “link naar de bestelbon” kunnen jullie bestellingen doorsturen naar eindejaarsactie@uzkz.be .
 
Alvast bedankt voor jullie bestelling!
Sportieve groet,
Het UZKZ-bestuur