Maatregelen Coronavirus

Beste zwemmers en sympathisanten,

Door de recente ontwikkelingen over het COVID-19/Coronavirus en de bijhorende adviezen van de overheid, nemen ook wij als zwemclub onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op

Sporten is en blijft gezond, maar de overheid adviseert om het contact met anderen zo veel mogelijk te beperken en vermijden. Daarom zijn we genoodzaakt om de nodige maatregelen te nemen en zo de verspreiding van het virus te beperken. Gezondheid primeert en dus hebben we beslist om alle trainingen tot nader order op te schorten. 
Wij volgen de richtlijnen en aanbevelingen op de voet en houden jullie op de hoogte van zodra we zicht hebben op hervatting.

Ook binnen de zwemfederatie werd beslist om alvast alle wedstrijden in de maand maart te annuleren en ook vanuit LAGO werd beslist dat hun gebouwen vanaf morgen tot eind maart op slot gaan.

Wij houden jullie op de hoogte van verdere evoluties.

Sportieve groeten en houd het vooral gezond,
Het bestuur en het trainerskorps.