3 eindejaarsacties –> 1 eindejaarsactie

Beste sympathisanten

 

Jammer genoeg zien wij ons genoodzaakt om door de dreigende corona-cijfers onze SINT-ACTIE en EETFESTIJN af te lasten. We willen als sportvereniging het risico vermijden door ons te concentreren op de sportieve doelen. Hierdoor kunnen we trainingen en wedstrijden laten doorgaan.

Mensen die reeds kaarten hadden aangekocht zullen een mailtje ontvangen met de verdere afhandeling.

Mogen we zeker en vast vragen om de WIJNACTIE te blijven ondersteunen. Deze blijft doorgaan en wordt zeker en vast warm aanbevolen.

Hopend op jullie begrip. 

Bestuur UZKZ

 

WIJN BESTELLEN kan u via de SHOP!